Home > Nieuws

Nieuws 2017

4.12.2017

Eerste online community rondom e-health gelanceerd

Jouw Omgeving lanceert in samenwerking met haar partners de eerste online community gericht op de implementatie van e-health. De community is ontwikkeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij de inzet van e-healthtoepassingen en het werken op basis van best practices van andere professionals in de zorg.

De online community is tot stand gekomen in samenwerking met het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Arianne Kooijmans is programmamanager eHealth van het E-KJP, een samenwerkingsverband van zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie. “Wij hebben als samenwerkingsverband veel aandacht voor de implementatie en opschaling van e-health en zetten daar goede stappen mee. Wij zien dat het niet de bereidwilligheid maar eerder het gebrek aan ervaring met digitale toepassingen is dat zorgprofessionals ervan weerhoudt om er optimaal gebruik van te maken. Daar kunnen we verandering in brengen door kennis en ervaringen met elkaar te delen.”

Professionals spreken dezelfde taal

Myriam Limper is bij Jouw Omgeving nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de online community. “Bij deze community draait het niet om de werking van techniek, maar vooral om de inhoudelijke component van e-health. Twee weten meer dan één en zorgprofessionals spreken dezelfde taal. Daarom hebben we deze community in het leven geroepen. De professionals kunnen hier vragen aan elkaar stellen en hun ervaringen op gebied van e-health delen. Iedereen kan op deze manier werken op basis van best practices van andere vakgenoten. Zo kan de implementatie van e-health op laagdrempelige wijze naar een hoger niveau getild worden.”

E-health tot gemeengoed maken

De behandelaren van de bij het E-KJP aangesloten instellingen hebben inhoudelijke bijdragen geleverd voor de eerste versie van de online community. Door de inbreng van zorgprofessionals van andere organisaties zal één grote e-health-kennisbank ontstaan. Doel is om zo e-health tot gemeengoed te maken en de drempel om digitale middelen in de behandelsetting in te zetten te verlagen.

Voor wie?

Op dit moment is de community opengesteld voor medewerkers van de E-KJ- instellingen (Accare, Yulius, Triversum, de Bascule, de Jutters/Lucertis, Karakter en Curium-LUMC), dit zal later uitgebreid worden. De ambitie is om alle 5000 professionals hiervan gebruik te laten maken. Kooijmans: “We merken dat de online programma’s van Jouw Omgeving kinderen, jongeren en hun ouders echt verder helpen. Daarom investeren we in de doorontwikkeling van het platform en nu dus ook in de ontwikkeling van onze professionals en de bewustwording van de mogelijkheden die e-health biedt.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Somsen van Jouw Omgeving via nsomsen@jouwomgeving.nl 

Bron: persbericht Jouw Omgeving

27.11.2017

Promotiefilmpje over Mindmasters.nl

MindMasters.nl heeft een promotiefilmpje gemaakt, dat u als professional gemakkelijk kunt delen met jongeren die laagdrempelige coaching kunnen gebruiken. MindMasters.nl is een website met informatie over psychosociale problemen en middelengebruik gericht op jongeren tussen de 14 en 18 jaar die niet lekker in hun vel zitten.

Naast informatie vinden jongeren zelftesten en kunnen zij op verschillende manieren persoonlijk advies krijgen van een coach, bijvoorbeeld via whatsapp.Het doel van Mindmasters.nl is dat de jongere na een bezoek aan de website of contact met een coach meer kennis heeft over – en inzicht heeft in de eigen situatie en indien nodig, versterkt is in de mogelijkheden voor het zoeken van passende hulp.

Mindmasters.nl is ontwikkeld door Jellinek, PuntP, Prezens en de GGD Amsterdam.

>> bekijk het filmpje

5.4.2017

Promotie-onderzoek naar informatie-uitwisseling in de zorg

Organisatiekundige Bettine Pluut promoveerde 14 maart aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek naar informatie-uitwisseling in de zorg. Pluut ontwikkelde een methodiek die helpt om meer inzicht te krijgen in de verschillende aannames en betekenissen bij de implementatie van e-health-toepassingen.

Dat resulteerde in een overzicht van de drie dominante opvattingen over patiëntgerichte zorg. Dat model kan als gespreksinstrument dienen waarmee partijen in gesprek kunnen gaan over bijvoorbeeld een online patiëntenportaal.

"Informatie-uitwisseling in de zorg is zelden een technisch issue"

Het promotieonderzoek helpt niet alleen wetenschappers verder, maar biedt ook een aantal concrete handvatten voor iedereen die met ICT en e-health werkt.

>> Lees verder op Smarthealth.nl

9.3.2017

Nieuw: overzicht van publicaties over e-health

Doen wat werkt, en stoppen met wat niet werkt. Op deze website vindt u nu een overzicht van onderzoeken naar de effectiviteit van de e-health-toepassingen.

1.2.2017

4 maatregelen om e-health te bevorderen

E-health biedt vele mogelijkheden om de zorg te verbeteren, maar deze worden nog te weinig gebruikt. De werkgroep E-Community stelde daarom het onderzoeksrapport ‘Beter met elkaar’ op. In dit rapport doet de werkgroep 4 concrete aanbevelingen om de mogelijkheden van digitalisering beter te benutten. Tijdens de E-healthweek nam minister Edith Schippers het rapport en de aanbevelingen in ontvangst.