Home > Nieuws

Nieuws 2016

16.11.2016

Masterclass over tools voor zelfregulatie en coping

De ontwikkeling van veerkracht en zelfregulatie bij kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg begint bij een goede zelfregulatie van hun (professionele) opvoeders. In de huidige tijd van transformatie en bezuinigingen staan professionals in deze zorg steeds meer onder druk. Er zijn tools die (teams van) professionals kunnen ondersteunen. 

Wie ontwikkelt mee?

TNO onderzoekt of er voldoende draagvlak is om deze tools (door) te ontwikkelen voor toepassing in de jeugdzorg. Tijdens een masterclass van jeugdzorgaanbieder Juzt in samenwerking met TNO kunt u kennismaken met en meebeslissen over tools die bij Defensie al worden toegepast, en tools (games) die nog in ontwikkeling zijn. De masterclass is bedoeld voor groepswerkers en pedagogisch medewerkers (1 of 2 per organisatie) en andere betrokken functionarissen (managers, onderzoekers en beleidsmedewerkers, 1 per organisatie).

Meer informatie

Datum: donderdag 24 november 2017
Locatie: TNO, Kampweg 5, Soesterberg
Kosten: 50 euro p.p. (incl. BTW)
Aanmelden via: e.strijbosch@juzt.nl

12.10.2016

Patiƫnten nog niet goed bekend met e-health

Veel zorgaanbieders bieden e-healthdiensten aan, maar het gebruik ervan blijft achter. Veel patiënten weten niet wat er mogelijk is. Zorgverleners moeten patiënten daarom actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de E-healthmonitor 2016 van Nictiz en NIVEL.

Alleen het aanbieden van een e-healthdienst, zoals online consulten of inzage in de eigen medische gegevens, blijkt niet genoeg. Het gebruik van e-health hangt niet alleen af van techniek. Alle partijen in het zorgveld hebben hier een rol in volgens Nictiz en NIVEL. Zorgaanbieders zouden het gebruik actief bij patiënten kunnen stimuleren. Maar ook andere partijen zoals de overheid, beroepsverenigingen, instituten en zorgverzekeraars kunnen hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door het gebruik van e-health op te nemen in richtlijnen, nascholing of onderzoek.

Uit de E-healthmonitor blijkt onder meer dat online psychologische hulp doorzet. Praktijkondersteuners (POH-GGZ) zijn positief over e-health en 92% werkt ermee. Het gebruik beperkt zich nog wel tot een klein deel van de patiënten.

>> naar de E-healthmonitor

Bron: Nictiz.nl

19.9.2016

Handige kaartenset voor e-healthontwikkelaars

Speciaal voor projectleiders betrokken bij ontwikkeling van e-health voor de ggz heeft het Games [4Therapy]-project een toolkit ontworpen in de vorm van een kaartenset. De kaarten leggen stapsgewijs uit welke tools u bij de ontwikkeling van e-health-toepassingen kunt inzetten. Het zijn methodologische suggesties voor alle fases van productontwikkeling, van ideegeneratie tot het creëren van prototypes.

Kaartenset downloaden >>

Een consortium van onderwijsinstituten, kennisinstellingen en jeugd-ggz-organisaties werkt onder de naam Games [4Therapy] aan manieren om met digitaal spel en spelelementen een therapie te verrijken. Ambitie is een efficiëntieslag: meer inzicht voor cliënten, en therapietrouw verbeteren, bijvoorbeeld door eigentijdse middelen in te zetten, meer eigen regie te faciliteren en een intensievere ondersteuning.

8.6.2016

20 miljoen euro voor Nederlandse e-healthtoepassingen

De komende vier jaar komt er 20 miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van e-health. Dat maakte minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bekend tijdens de E-Healthweek in Amsterdam. Met het geld krijgen ondernemers ondersteuning en begeleiding bij de opschaling van goede e-healthtoepassingen. Het doel is om veelbelovende toepassingen sneller bij de patiënt te brengen en een plek te geven in de gezondheidszorg.

25.5.2016

E-health in je broekzak

Hoe ontwikkel je kwalitatief goede e-health en zorg je ervoor dat behandelaren het ook echt gaan gebruiken als integraal onderdeel van de behandeling van kinderen en jongeren? Het Games[4Therapy]-consortium organiseert een expertsessie over e-health.

4.5.2016

Rendement online behandelen aangetoond

Zorgverlening uitbreiden met online behandeling loont. Uit recent onderzoek blijkt dat deze zogenoemde ‘Blended Care-methode’ kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing oplevert. Hoewel professionals al langer e-healthtoepassingen inzetten als aanvulling op face-to-face-gesprekken ontbreekt het bij de ontwikkeling van veel e-healthtoepassingen aan onderzoek naar de effectiviteit.

17.3.2016

Nieuwe 'koppeltaal' e-health waardevol voor ggz

Dankzij een nieuwe ICT-taal kunnen voortaan e-health-applicaties van verschillende makers aan elkaar worden gekoppeld. Deze 'koppeltaal' zou vooral voor ggz-organisaties van grote betekenis kunnen zijn.

16.3.2016

Kwaliteitsstempel voor 'Grip op je dip'

Acht e-healthprogramma’s hebben het Onlinehulpstempel toegekend gekregen. Dit is een keurmerk dat consumenten en hulpverleners duidelijkheid biedt over de kwaliteit van online hulpprogramma's op het gebied van de geestelijke gezondheid. 'Grip op je dip' is een van de programma's die aan de criteria voldoet.