Home > Nieuws

Nieuws 2015

28.9.2015

Zorgverzekeraars volharden in stimuleringspolitiek voor e-mental health

door Jorne Grolleman

Het metier van zorgverzekeraar is niet eenvoudig. De publieke opinie reduceert je organisatie tot een bureaucratisch, geldverslindend instituut en zorgorganisaties klagen dat je alleen naar de doelmatigheid van zorg kijkt en niet naar de kwaliteit. Tegen deze achtergrond worden op dit moment offertes opgesteld door ggz-instellingen en vinden de inkoopgesprekken plaats om het budget en de tarieven voor 2016 vast te stellen.

De inkoopgesprekken in de ggz worden al enige tijd gedomineerd door de beddenafbouw en de substitutie van zorg naar andere, goedkopere zorgvormen. Dat doet pijn bij grote instellingen. Bezuinigingen, onrust, verschuivingen en een soms penibele financiële positie. Het levert ook een forse werkdruk op omdat er van behandelaren wordt verwacht dat ze veel productie draaien (lees: cliënten zien) naast het opzetten van nieuwe zorgvormen. Onrust die de aandacht van e-mental health helaas afleidt. De verwachting is dat in 2016 de eerste storm is gaan liggen. Dat zou ruimte kunnen bieden om digitale zorg hoger op de agenda te zetten. Want op dit moment kunnen we niet stellen dat het zogeheten blended behandelen in de ggz is doorgebroken.

18.9.2015

‘E-health in 2016 vanzelfsprekend’

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn willen ervoor zorgen dat e-health volgend jaar vanzelfsprekend wordt in de zorg. Dat schrijven zij in de VWS Rijksbegroting 2016.

Schippers en Van Rijn zien e-health als waardevol middel om de zorg beter, dichterbij, klantvriendelijker en goedkoper te organiseren. En het helpt mensen om gezonder te leven. 'Wij willen dat de technologie die mensen in het dagelijks leven allang gebruiken, ook vanzelfsprekend wordt in de zorg. Dat we daarmee de zorg in huis halen en zorg op afstand mogelijk wordt. Wij zien dat e-health mensen kan helpen bij keuzemogelijkheden in de zorg. Om een behandeling te begrijpen of zelfs aantrekkelijk te maken en vol te houden. En ook om af te zien van behandeling, als die niet nodig of nuttig is of ten koste gaat van kwaliteit van leven.'

2.7.2015

E-health: hype of hulpverlening van de toekomst?

e-magazine van GGZtotaal

GGZTotaal heeft een e-magazine uitgebracht over e-health. Uit het voorwoord: "Therapie via internet is tegenwoordig booming business. Voor elke diagnose is een digitale interventie, elke GGZ-instelling van enig formaat heeft zijn eigen eHealth-platform, er zijn talloze bedrijven die in meer of mindere mate ‘iets’ met eHealth doen, het aantal variaties in vorm is legio. In dit magazine een poging tot overzicht. Let wel, een poging."

"Een jaar geleden publiceerden we in GGZTotaal een artikel over eHealth. Al snel werd duidelijk dat het fenomeen wel iets meer verdiende dan één artikel. Vandaar dit themanummer. Maar met het samenstellen van dit themanummer kwamen twee problemen aan het licht.

De eerste: eHealth is niet één fenomeen, het zijn er tientallen. Van obscure ICT bedrijfjes tot prominente GGZ-instellingen, iedereen stort zich op de markt. De mogelijkheden van het internet blijken vervolgens veelzijdig. We kennen mailcontact, digitale vragenlijsten, sites met psycho-educatie, mobiele apps, etcetera. Het is volstrekt onoverzichtelijk. Pogingen vanuit de wetenschap en de overheid om één en ander in kaart te brengen, zijn tot op heden op niets uitgelopen. Zelfs ons is het niet gelukt.

De tweede: hulpverleners zijn soms wat conservatief en angstig. De ‘jongens van de ICT-bedrijfjes’ zien vooral mogelijkheden en zijn niet altijd onder de indruk van de systemen waar de GGZ mee werkt, of zich bewust van de regelgeving waar de GGZ mee te maken heeft. Dat geeft spanning, remt en geeft veel onduidelijkheid over de toekomst. De wereld kan er morgen zomaar opeens heel anders uitzien. Of dat meer of minder internet betekent is met geen mogelijkheid te zeggen. Wat vandaag trending topic is, kan morgen hopeloos verouderd zijn. En andersom: de doodlopende weg van gisteren kan morgen opeens een nieuwe markt hebben gevonden."

Naar het e-magaziine >>

1.7.2015

E-health in de GGZ: hoe houdt u rekening met de eindgebruikers?

Het Landelijk Platform GGz heeft ambassadeurs in de arm genomen: mensen met zowel ervaringskennis in de ggz als ervaring met digitale zorg. U kunt van hen advies krijgen over hoe u rekening kunt houden met het gebruikersperspectief.

12.6.2015

Voor e-health-toepassingen geldt 'gewoon' het hoge BTW-tarief

Minister Schippers (VWS) heeft gereageerd op een brief van een zorgaanbieder over het btw-tarief voor e-health toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg. Zij laat weten dat het BTW-tarief op e-health 'gewoon' 21% is.

Meer informatie op de website van het Ministerie van VWS >>

21.5.2015

Event van 20 mei: E-health in beweging

Boeiende sprekers en een zeer betrokken publiek bij een actueel onderwerp: e-health. De door het Kenniscentrum en Games [4Therapy] op 20 mei georganiseerde middag ‘E-health in beweging’ was een succes.

20.5.2015

Inspirerend event op 20 mei: E-health in beweging

Beleid, wetenschap, behandelkamer en game-ontwikkeling: de sprekers op 'E-health in beweging' zijn vanuit verschillende perspectieven expert op het gebied van e-health. Zij vertellen over de kansen die e-health biedt, over de wrijving tussen de snelheid van game-ontwikkeling en de noodzakelijkheid van bewezen effectieve behandelingen, en over de creatieve, veelbelovende oplossingen die zij zelf inzetten.

13.5.2015

The Netherlands: douze points voor eHealth

De Nederlandse thuismarkt voor mHealth, innovatieve mobiele zorgtoepassingen, staat er goed voor. Samen met de andere EU-koplopers Denemarken, Finland, Zweden en Engeland deelt de Nederlandse markt een aantal belangrijke kenmerken die gunstig zijn voor ontwikkelaars van digital health toepassingen, zoals de acceptatie van eHealth, Internet-penetratie, het gemak om een onderneming te starten en de beperkte regeldruk. Daarmee scoort ons land dus goed in een studie die de Duitse marktonderzoeker research2guidance deze week presenteerde op een EU eHealth-congres in Riga.

Het hele bericht lezen op smarthealth.nl >>

30.3.2015

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie brengt e-boek naar het web

Het succesvolle e-boek ‘E-health in de jeugd-ggz’, dat het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in 2013 publiceerde, is nu ook beschikbaar als website. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Het overzicht van e-health-toepassingen voor de jeugd-ggz blijft up-to-date en wordt breder beschikbaar, en het is een eerste stap voor de verdere activiteiten van het Kenniscentrum op het gebied van e-health.