Home > Nieuws

Nieuws 2018

30.7.2018

WRITEjunior effectief in behandeling trauma bij kinderen

WRITEjunior is een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten, waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en GGZ Rivierduinen blijkt dat EMDR en schrijftherapie via de WRITEjunior-methode even effectief zijn in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen. Op 1 juli nam onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar. Het artikel van Carlijn de Roos is gebaseerd op een onderzoek onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. Het werd in juni 2017 gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.

WRITEjunior

Doel van WRITEjunior is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen, die het kind hebben getraumatiseerd. Dat is te merken aan het verdwijnen of sterk verminderen van de posttraumatische stressklachten, die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat. De posttraumatische stress-klachten zijn: herbelevingen, vermijding, negatieve veranderingen in stemming en cognities, veranderingen in prikkelbaarheid en reactiviteit (DSM 5). Doel van de ouderbegeleiding is psycho-educatie en ouders ondersteunen in de opvoeding van hun getraumatiseerde kind.

>> lees meer over WRITEjunior op het E-healthjeugdnetwerk 
>> lees het onderzoeksartikel 
Bron: http://www.writejunior.nl/t_resultaten.html 

22.6.2018

Subsidievermindering voor e-healthtoepassingen voor jongeren

Websites die 'anonieme zorg' bieden aan jongeren met problemen zoals een depressie, dunnen hun online hulpaanbod uit. Dat doen ze omdat ze minder subsidie krijgen van het Rijk, bericht NOS.

De subsidievermindering geldt ook voor Gripopjedip.nl, een site die zich richt op jonge mensen met een depressie. Zij kunnen nu zeker 400 minder jongeren helpen. "We moeten nu doorverwijzen naar hulp die duurder is", zegt Rianne van der Zanden. Zij is namens het Trimbos Instituut betrokken bij Gripopjedip.nl.

Maar ook sites die zich richten op andere jongeren met problemen schroeven hun aanbod nu noodgedwongen terug. Proud2bme.nl kan naar eigen zeggen bijvoorbeeld 17.000 minder interventies doen dan gepland. Deze site biedt jaarlijks 2 miljoen jonge bezoekers hulp bij eetstoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chats met professionele hulpverleners.

Anonieme zorg

De websites hebben moeite geld te vinden omdat de zorgvraag op de sites anoniem is, dus niet op naam. Dat doen ze bewust, om de drempel tot zorg laag te houden. Maar verzekeraars kunnen die zorg niet vergoeden omdat ze dan niet precies weten voor wie ze betalen.

Vanwege dit financieringsprobleem krijgen aanbieders van 'anonieme e-health' sinds een paar jaar geld via een speciale subsidiepot van het Rijk. Maar steeds meer partijen doen daar een beroep op, zonder dat er meer geld in komt. Het gevolg is dat alle sites minder geld krijgen.

Bundelen in beperkt aantal websites

Hoogleraar eMental Health Heleen Riper hoopt dat zowel de sector zelf als het kabinet meer regie neemt in anonieme geestelijke gezondheidszorg online. "Nederland liep voorop op dit gebied. Maar als al die kennis niet gebundeld wordt in een beperkt aantal duidelijke websites dat structureel subsidie kan krijgen, treedt versnippering en verschraling op."

>> Lees meer op NOS.nl

18.6.2018

Medicatietrouw jongeren verbeteren met e-health

E-Healthplatform Jouw Omgeving en medicatieplatform MedApp slaan de handen ineen om medicatietrouw onder Nederlandse jongeren te verbeteren. In opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) is MedApp in het platform van Jouw Omgeving geïntegreerd. Het helpt cliënten zo bij het trouwer innemen van hun medicatie. Ook krijgen ouders en betrokken zorgprofessionals beter inzicht in het medicijngebruik van de cliënt, waardoor het opstellen van behandelplannen eenvoudiger wordt. Bovendien krijgen cliënten vanaf nu alle relevante hulp en informatie vanuit één (online) plek aangeboden.

Jouw Omgeving is een digitaal platform dat cliënten online ondersteuning en hulp aanbiedt. Ook kunnen cliënten via het platform met zorgprofessionals communiceren. Robbert Slotman van Jouw Omgeving: “Wij hebben op verzoek van het E-KJP dat al gebruikt maakt van ons platform heel bewust MedApp benaderd vanwege de kwaliteit van hun medicatieplatform en de hoge waardering van de huidige gebruikers. Na het eerste contact hebben we onze expertises gebundeld en MedApp gekoppeld aan het e-Healthportaal van Jouw Omgeving.”

Cliënten konden al eerder gebruikmaken van MedApp, maar nu is dat nog gemakkelijker. Slotman legt de meerwaarde uit van de samenwerking. “Door de integratie in ons platform bieden we cliënten alle hulp op één plek aan. Jouw Omgeving is zo de centrale toegangspoort naar de zorg die zij nodig hebben. Het is gebruiksvriendelijker en biedt veel gemak.”

Zorgprofessionals hebben door de koppeling van MedApp met Jouw Omgeving ook meer zicht op het medicijngebruik van hun cliënten, bijwerkingen worden bijvoorbeeld eerder duidelijk. Indien nodig kunnen professionals hun behandeling zo beter afstemmen op de situatie.

Maatschappelijk probleem

Volgens Pit Janssen, apotheker en medeoprichter van MedApp, is medicatieontrouw een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Slechts 60% van de medicijnen wordt ingenomen zoals voorgeschreven en de kosten daarvan lopen in de miljarden.

Janssen: “Bij medicijngebruik denken we al vrij snel aan ouderen, maar ook een grote groep jongeren gebruikt medicatie. De zorgsector is bijzonder conservatief. Veranderingen die eigenlijk wel nodig zijn, worden mondjesmaat doorgevoerd. Er wordt te weinig samengewerkt om e-Health ten gunste van cliënt en behandelaar naar een hoger niveau te tillen. Daarom is de integratie van MedApp in het platform van Jouw Omgeving bijzonder: in korte tijd kunnen we hiermee een verandering in de zorg realiseren. Het doel is om zowel jeugdige cliënten als zorgprofessionals te helpen bij hun behandelprogramma’s.”

Andreas Lamerz, geneesheer-directeur van Triversum, is vanuit het E-KJP betrokken bij de integratie van MedApp in het platform: “Deze samenwerking is een goede ontwikkeling. Zo kan een grote groep jongeren dus direct gebruikmaken van de nieuwe dienstverlening. De applicatie heeft veel zinvolle aspecten waarmee we de therapietrouw van onze cliënten kunnen verbeteren. De herinneringsnotificaties helpen vooral jongeren goed bij het innemen van hun medicatie. Bovendien ontvangen onze cliënten vaak een berg aan informatie – waaronder bijsluiterinformatie - die soms lastig te onthouden is. Nu kunnen ze dit rustig nalezen in de MedApp onder medicijneninformatie.”

Slimme wekkers

Gemak staat dan ook voorop bij MedApp. Het medicatieplatform is geïnspireerd op de wensen van de gebruikers, zodat zij optimaal worden ondersteund bij medicatietrouw. Door aansprekende notificatieteksten en geluidjes is de app voor de jeugd aantrekkelijker gemaakt. Ook is de bijsluiterinformatie afgestemd op deze specifieke doelgroep. Nieuw is de integratie van de slimme wekker: deze geeft niet op standaardtijden een signaal dat de cliënt medicatie moet innemen, maar gaat af op momenten dat het de cliënt goed uitkomt.

Slotman: “En juist dit innovatieve en gebruiksvriendelijke karakter van MedApp spreekt ons aan. De koppeling met hun applicatie gaat jongeren op ons e-Healthplatform echt helpen bij hun behandelprogramma. De zorg wordt bovendien efficiënter als zorgprofessionals mee kunnen kijken en de zorg beter laten aansluiten op de situatie van de cliënt.”

>> lees verder op de website van MedApp