VraagApp
Algemene gegevens
Organisatie: VraagApp
Contactpersoon: Frank Schalken
E-mailadres: frank@vraagapp.nl
Telefoon:
   
Ontwikkelaar: -
Looptijd: 01-03-2017 tot 01-03-2019
Wat wij nodig hebben: Samenwerkingspartner
Financiering
Kenmerken
Fase Preventie, Behandeling, Nazorg
Platform app (iOS en Android), chat
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Dwang (OCS), Eetstoornissen, KOPP/KVO, ODD/CD, Problematisch middelengebruik, Psychose, Stemmingstoornissen, Trauma, Forensische jeugdpsychiatrie, Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Synopsis

Steeds meer mensen vinden de samenleving complex, waaronder jongeren met een lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Zij hebben vaak een beperkt netwerk om hun te helpen, dat ook niet altijd beschikbaar is. Dit leidt tot stress, vermijding van situaties en verminderde zelfstandigheid. Via VraagApp kunnen ze vanaf september 2017 hun alledaagse vragen via een app stellen aan een community van vrijwilligers. Binnen een uur hebben ze antwoord op hun vraag.

Samenwerking

VraagApp wordt ontwikkeld in samenwerking met de LFB, een belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking, en de organisaties 's Heerenloo, Amerpoort, Prisma, ASVZ, MEE Rotterdam Rijnmond en MEE Amstel en Zaan.

Wie kunnen bieden

Wij zijn op zoek naar meer instellingen, belangenvereniging en gemeenten die VraagApp onder de aandacht willen brengen en beschikbaar willen stellen aan jongeren met lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid

Budget gevraagd

De ontwikkelkosten van VraagApp zijn reeds gedekt. Organisaties en verenigingen die VraagApp willen afnemen betalen daarvoor naar verwachting €10-€15 per persoon per jaar voor. VraagApp uitproberen is gratis. VraagApp promoten ook :-)