Sociomattie
Algemene gegevens
Organisatie: Reik
Contactpersoon: Iris Walstra
E-mailadres: i.walstra@reik.nl
Telefoon: 0615607559
   
Ontwikkelaar: -
Looptijd: 02-08-2016 tot 02-09-2016
Wat wij nodig hebben: Financiering
Kenmerken
Fase Preventie, Behandeling
Platform app (iOS en Android)
Problematiek Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
Synopsis

Personene die in het dagelijks leven kwetsbaar zijn, zijn (vaak) ook kwetsbaar op social media. In het 'EU Kids Online' rapport van Livingstone, Gorzig en Olafsson (2011) wordt geconstateerd dat personen met LVB 15% meer risico lopen om in problematisch sitauaties te geraken op internet dan mensen die deze problemen niet hebben. Het is voor een ieder van belang deel te nemen aan de digitale samenleving. Voor personen met LVB is dit soms een hele opgave. Er is behoefte aan educatie om personen met een LVB digitaal weerbaar te maken. Reik wil voor deze doelgroep een APP ontwikkelen waarin personen met een LVB kunnen leren over social media en advies kunnen vragen. Ook kunnen ze zelf een persoon kiezen die gekoppeld wordt, deze persoon kunnen ze om hulp vragen op het moment dat ze ergens tegen aan lopen. Omdat we de persoon met LVB zelf als uitgangspunt willen nemen starten we het project met een onderzoek naar de wijze waarop deze doelgroep begeleid wil worden op het gebied van social media.

Samenwerking

Financierders Instellingen met een LVB doelgroep

Wie kunnen bieden

Iedereen

Budget gevraagd

Uitgaven: Fase 1 (Definitie en inventarisatie): Voorbereiding en netwerk opzetten - €2000,- Vragenlijst opzetten en uitwerken - €2000,- Totaal: €4000,- Fase 2 (Ontwerp en voorbereiding realisatie): Uitwerking antwoorden - €3000,- Concepten (i.s.m.werkgroepen) - €7695,- Totaal: €10.695 Fase 3 (Realisatie): Bouwen van de app - 35.000 Fase 4 (Nazorg): - Totaal uitgaven: €49.695 Inkomsten: Eigen bijdrage Reik €5000,- Hogescholen €2000,- Totaal - € 7000 Overige inkomsten Alliade €10.000 Overige regionale fondsen €10.000 Totaal inkomsten: 27.000