ZMR-krachtenwijzer
Algemene gegevens
Organisatie: Reik
Contactpersoon: Iris Walstra
E-mailadres: i.walstra@reik.nl
Telefoon: 0615607559
   
Ontwikkelaar: -
Looptijd: 01-08-2016 tot 01-09-2017
Wat wij nodig hebben:
Kenmerken
Fase Preventie, Diagnose, Behandeling, Nazorg
Platform website (besloten)
Problematiek ADHD, Angst, Autisme (ASS), Borderline persoonlijkheidsstoornis, Buikpijn, Dwang (OCS), Eetstoornissen, ODD/CD, Pediatrisch delier, Problematisch middelengebruik, Psychose, Slaapproblemen, Stemmingstoornissen, Tics, Trauma, Forensische jeugdpsychiatrie, Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Basis-ggz
Synopsis

De ZRM-krachtenwijzer is een digitale toepassing van de ZRM, welke de zelfredzaamheid van personen op de 11 levensdomeinen in kaart brengt. Dit digitale instrument maakt inzichtelijk wat iemand op een bepaald gebied zelfredzaam maakt. Wat is hierin zijn eigen kracht? Wat is de invloed hierop van zijn netwerk? En op wat voor manier speelt eventueel de aanvullende professionele hulp hierin een rol? De ZRM-Krachtenwijzer ondervangt hiermee het gevaar dat de cliënt wordt overschat, omdat het lijkt alsof hij zelfredzaam is, maar in werkelijkheid ook afhankelijk is van de inzet van anderen. De ZRM-krachtenwijzer is geschikt voor alle doelgroepen waar sprake is van een hulpvraag met betrekking tot zelfredzaamheid en kan ingezet worden door bijvoorbeeld wijkteams en zorginstanties.

Samenwerking

De ZRM-Krachtenwijzer wordt op dit moment ingezet bij het expertise- en behandelcentrum REIK, maar komt landelijk beschikbaar. De ZRM-Krachtenwijzer is geschikt voor alle doelgroepen waar sprake is van een (mogelijke) hulpvraag met betrekking tot de zelfredzaamheid.

Wie kunnen bieden

nvt

Budget gevraagd

nvt