FLOW: Een s(t)imulerende schoolomgeving voor jeugdigen met Autismespectrumproblematiek.
Algemene gegevens
Organisatie: Hogeschool Rotterdam
Contactpersoon: Kim Bul
E-mailadres: k.c.m.bul@hr.nl
Telefoon: 010-7945511
   
Ontwikkelaar: -
Looptijd: 01-01-2015 tot 01-01-2019
Wat wij nodig hebben: Financiering
Kenmerken
Fase Preventie, Behandeling
Platform game
Problematiek Autisme (ASS)
Geslacht Meisjes
Synopsis

Jongeren met autismeproblemen hebben problemen met zelfredzaamheid, stressregulatie en sociale relaties. Grote veranderingen, zoals de overgang naar het voortgezet onderwijs, verergeren deze problemen en zorgen voor ontregeling. Geen vaste leerkracht meer, geen vast lokaal, roosterwijzigingen, huiswerk plannen, elke dag andere boeken inpakken, nieuwe klasgenoten en chaos op de trappen bij de wisseling van lesuren. Bij het merendeel van de jongeren met autismeproblematiek verloopt deze schooltransitie problematisch, met een vergroot risico op schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en toename van gedragsproblemen. Ook lijkt dit te leiden tot een vergrote handelingsverlegenheid bij professionals. Op dit moment zijn er geen evidence-based programma’s beschikbaar om jongeren en scholen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs te ondersteunen. Het ontbreken van deze programma’s is niet alleen een groot probleem voor de jongeren zelf, maar ook voor het basis- en voortgezet onderwijs en de opleidingen aan hogescholen die professionals-in-opleiding moeten voorbereiden op deze complexe vraagstukken. Bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam werken wij in samenwerking met domeindeskundigen, praktijkprofessionals, jongeren met autismeproblematiek, studenten en docenten aan een integrale preventieve aanpak om in deze lacunes te voorzien. Wij ontwikkelen een serious game voor de jongeren waarmee zij, voorafgaand aan de schooltransitie, vaardigheden leren die zij nodig hebben om deze transitie op een prettige manier te doorlopen. Hierdoor krijgen jongeren zelf de regie (=empowerment) en hopen wij daarmee hun zelfmanagement te bevorderen. Tegelijkertijd ontwikkelen we professionaliseringsmodules voor docenten en onderwijsbegeleiders met als doel om de implementatie van deze game op scholen te optimaliseren. Vervolgens zullen wij de effectiviteit van deze aanpak wetenschappelijk toetsen middels een pilotstudie. Op die manier beogen wij evidence-based oplossingen aan te dragen voor praktijk- en professionalvraagstukken en de nieuwe aanpak succesvol te implementeren binnen Rotterdamse scholen en binnen het curriculum van de sociale opleidingen.

Samenwerking

Erasmus MC-Sophia, Hogeschool Rotterdam (o.a. Kenniscentrum Zorginnovatie, Creating 010, Kenniscentrum Talentontwikkeling, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie), Horizon, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Koers VO, Stichting BOOR, Yulius, Rodesk, StudioPinWin, CLICK NL Games, Coachen met beeld, Kandel Video Coaching, Ruijs & Selles Onderwijsbegeleiding, Simone Willems Onderwijsbegeleiding, Training en Coaching.

Wie kunnen bieden

Op dit moment zijn al een groot aantal disciplines betrokken maar het staat voor iedereen vrij om te reageren.

Budget gevraagd

Momenteel zoeken wij aanvullende financiering voor game development en implementatie.